Stichting de Toneelschuur, Stichting Toneelschuur Producties en Stichting Steunfonds zijn aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Dit brengt onder andere fiscale voordelen met zich mee voor onze Vrienden en begunstigers. Giften die aan deze Stichtingen worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar ook zeker voor particulieren, is dit interessant, omdat een gift zo minder kost (zie Steun ons). In verband met onze ANBI status zijn wij verplicht onze jaarverslagen via onze website openbaar te maken.


Statutaire namen en nummers

 
Stichting de Toneelschuur
RSIN/Fiscaal nummer: 818091095
Inschrijvingsnummer Handelsregister: 34275451
 
Stichting Toneelschuur Producties
RSIN/Fiscaal nummer: 006982657
Inschrijvingsnummer Handelsregister: 41224002
 
Stichting Steunfonds Toneelschuur
RSIN/Fiscaal nummer: 852261445
Inschrijvingsnummer Handelsregister: 56686366