Disclaimer

Block

Deze website is eigendom van de Toneelschuur & Filmschuur. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Toneelschuur & Filmschuur. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Toneelschuur & Filmschuur en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden.

Hoewel de Toneelschuur & Filmschuur grote zorg besteedt aan de kwaliteit van deze website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of geweigerd. De Toneelschuur & Filmschuur spant zich in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties.

De Toneelschuur & Filmschuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de Toneelschuur & Filmschuur worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Toneelschuur & Filmschuur.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.