Inleiding

Filosofiecollege "Als we theodor...."

Gratis toegang

Filosofiecollege Adorno

Jelle Baan geeft voorafgaand aan Als we Theodor met rust laten komt alles goed een filosofische 'inleiding'. Daarin zal hij filosofische thema's met muzikale motieven verweven. Het ware Leitmotiv vormt echter het opmerkelijke levensverhaal van Adorno. Door de dwaalsporen van zijn leven na te volgen leren we ook de gebogen en gekromde lijnen van zijn filosofische oeuvre kennen. De pijn van het 'beschadigde leven' groeft zich onophoudelijk in de sporen of gangen van het denken zelf, dat op haar beurt juist dankzij die prikkels opnieuw gevoelig wordt voor de wereld om zich heen. Lijden en weten blijven voor Adorno zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze enige hoop op verlossing, verlichting en verzet is volgens Adorno nog te vinden in de muziek.


Jelle Baan (1986) studeerde sociologie en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2015 publiceerde hij de filosofische monografie ‘Adorno, noch einmal. Een partituur voor esthetische theorie'. Jelle Baan doceert en werkt bij de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel werkt hij aan een publicatie over Roland Barthes.

Geen actuele speeltijden