Jheronimus Bosch - Touched By The Devil

Pieter van Huystee
Laatste vertoning

De totstandkoming van de unieke tentoonstelling van de werken van de duivelskunstenaar

In 2016 organiseert Het Noordbrabants Museum een grote tentoonstelling ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van de middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch. De film volgt het team van Bosch-experts dat, met het oog op deze tentoonstelling, het mysterie van alle 25 nog bestaande schilderijen van Bosch probeert te ontrafelen. Vier jaar lang reisde het team de wereld over om zijn schilderijen in musea als Museo Nacional del Prado en Musée du Louvre met röntgenfotografie en infraroodtechnieken in detail te onderzoeken. Voor het eerst in de geschiedenis krijgen we de kans door te dringen tot de onderste verflagen om zo een indruk te krijgen van het creatieve proces van de ‘duivelskunstenaar’. Maar het roept ook de vraag op of alle schilderijen wel echt door hem geschilderd zijn. Wat maakt een Bosch een Bosch? Tot welke bevindingen zal het onderzoek leiden?

Alle leeftijden

Geen actuele speeltijden