Stichting de Toneelschuur, Stichting Toneelschuur Producties en Stichting Steunfonds zijn aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
U kunt belastingvoordeel genieten over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Méér schenken kost dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt! Bovendien is vanaf 2012 de Geefwet Cultuur van kracht. Dit betekent dat u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift mag verhogen met 25%.
Meer informatie

EENMALIGE GIFT

U kunt uw eenmalige gift overmaken naar NL65RABO0120864959 t.n.v. Stichting Steunfonds Toneelschuur o.v.v. gift Toneelschuur & Filmschuur of Toneelschuur Producties.

PERIODIEK SCHENKEN

Via de onderhandse schenkingsovereenkomst is het mogelijk periodieke giften -  die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij worden vastgelegd - fiscaal aftrekbaar te maken, zonder tussenkomst van een notaris. Deze gift is altijd aftrekbaar en er geldt geen minimum bedrag. Ook is er geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van de gift. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van uw inkomen en leeftijd).

De onderhandse schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin u aangeeft welk vast bedrag u jaarlijks overmaakt. U bepaalt of u dit bedrag per jaar of bijvoorbeeld per kwartaal laat incasseren, of zelf overmaakt. De schenkingsovereenkomst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeidsongeschikt, onvrijwillig werkloos raakt, komt te overlijden of de Toneelschuur haar ANBI status verliest. Kortom, een prachtige mogelijkheid om de Toneelschuur, Filmschuur en Toneelschuur Producties voor een langere periode financieel te ondersteunen en een warm hart toe te dragen.                           

 

 

 

Met de schenkcalculator kunt u eenvoudig uitrekenen hoeveel uw gift kost én oplevert.

Als u € 500,- of meer wilt schenken, kunt u ook via een onderhandse schenkingsovereenkomst een lidmaatschap als Vriend voor het Leven of als TalentBegunstiger afsluiten.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met Loïse Wolfs (Relatiebeheer) via vrienden@toneelschuur.nl of 023 517 39 00.

 

EEN FONDS OP NAAM OPRICHTEN

Als u bij leven wilt genieten van wat er met uw geld gebeurt, dan kunt u een Fonds op Naam oprichten. Bovendien geniet u maximaal fiscaal voordeel als u middels een periodieke schenking het fonds opbouwt. U kunt ervoor kiezen om de rente die het fonds oplevert uit te laten keren of het fonds te laten interen op het eigen vermogen. U bepaalt zelf de criteria en de doelstelling in samenspraak met de Toneelschuur. Zo kunt u bijvoorbeeld een jong theatertalent ondersteunen.
De organisatie en de administratie van uw fonds wordt door de Stichting Steunfonds beheerd.

Een Fonds op Naam:
•    kunt u oprichten namens een dierbaar persoon of ter nagedachtenis van een persoon
•    kunt u instellen met een bedrag van tenminste € 10.000 per jaar
•    biedt de mogelijkheid om een eigen fonds op te zetten zonder de formele en administratieve lasten
•    kan ook opgericht worden door een bedrijf of een aantal personen

Voor vragen, advies en begeleiding kunt u contact opnemen met Annette de Bock
Telefoon: 023 - 5173900