1991

't Barre Land

Gebaseerd op de essays en verhalen van Dubravka Ugresic

In 1991 breekt de oorlog in Joegoslavië uit. Schrijfster Dubravka Ugresic ontvlucht haar land omdat ze weigert mee te gaan in de Nationalistische revolte. Haar boeken werden uit de bibliotheken en boekhandels gehaald. Verketterd en bedreigd eindigt zij als balling in Amsterdam en New York.  Ugresic pleidooi voor de vrijheid van kunst en literatuur en scherpe blik op het dreigend nationalisme dat overal de kop opsteekt, vormen het uitgangspunt voor 1991.

Toneelgezelschap ’t Barre Land werkt als collectief en baseert hun werk op (toneel)literatuur. De voorstellingen zijn een onderzoek naar toneelspelen en naar het wezen van deze tijd. De theatrale ervaring moet recht doen aan de complexiteit van het leven, daarom worden de dingen op het toneel niet simpeler voorgesteld dan ze zijn. Het gezelschap beschouwt toneel als een belangrijke maatschappelijke en culturele arena, waar alternatieve zienswijzen gezocht en geformuleerd worden.

van & met: Margijn Bosch, Czeslaw de Wijs, Vincent van den Berg

Voorstellingen