Een democratische avond voor bijna iedereen

Het Zuidelijk Toneel / Stichting Nieuwe Helden / ARSENAAL/LAZARUS

Een doorgaand artistiek onderzoek naar de toekomst van democratie

Een democratische avond voor iedereen is een dynamische avond waarbij u wordt meegenomen in een onderzoek naar de geschiedenis, het nu en de toekomst van de democratie. Het gaat niet alleen om analyse, maar er wordt ook actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden en ideeën. De combinatie van theater, muziek en directe dialoog zorgt voor een open en toegankelijke sfeer waarbij u zelf kunt kiezen of u deelneemt aan het onderzoek of dat u liever kijkt naar wat er gedacht en besloten wordt.

Stichting Nieuwe Helden, ARSENAAL en Het Zuidelijk Toneel gaan op reis door Europa met een nieuw project: In Search of Democracy 3.0. Samen met lokale partners en burgers doen ze onderzoek naar hedendaagse democratieën, met al hun uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst. In Search of Democracy 3.0 bestaat uit een interactieve live performance, een documentaireserie, een lezing en een online kennisplatform.

van & met: Lucas de Man, Sarah Eisa, Niels Kruiters, Willy Thomas e.a. tekst: Lucas de Man, Sarah Eisa, Willy Thomas, Niels Kuiters, Jasper van den Berg regie: Lucas de Man

Voorstellingen