Het Bezoek

De Roovers / Muziektheater Transparant

Bijtende komedie van Dürrenmatt, geserveerd volgens Vlaams recept 

Het Bezoek speelt in het failliete stadje Güllen. Vijfenveertig jaar geleden vertrok Claire Zachanassian er als arm meisje. Vandaag keert ze terug als rijkste vrouw ter wereld. Na een toespraak van de burgemeester belooft Claire een miljard te schenken om het stadje te redden. Maar eerst moet het onrecht dat haar ooit is aangedaan hersteld worden; haar jeugdliefde, kruidenier Alfred Schil, moet dood. Blijven de inwoners liever arm dan dat zij bloed aan hun handen krijgen?

van & met: de Roovers, Bert Haelvoet, Warre Borgmans, Michael Vergauwen e.a.

Geen actuele speeltijden