Talk Show

Suze Milius

Ode aan de banaliteiten in ons bestaan

Het lijkt alsof je in een televisiestudio zit, als klappend publiek bij de opname van een talkshow. Dit is de fysieke arena die ons kijken stuurt, maar misschien moeten we onze blik ergens anders op richten. Op een waardevol detail wellicht, dat je al snel over het hoofd ziet? De nieuwe voorstelling van Suze Milius, TALK SHOW, is een ode aan de details in ons bestaan. Milius biedt een andere blik op de waarde van de banaliteiten in ons leven, door ons uit te nodigen er waardig afscheid van te nemen.

Suze Milius studeerde ooit antropologie, maar besloot haar onderzoek naar het gedrag van mensen voort te zetten binnen een theatrale context. Haar onderzoeksvragen in deze voorstelling: hoe kennen we waarde aan de dingen in ons leven toe? Wat vinden we (on)belangrijk en waarom?

Ze koppelt die vragen aan haar fascinatie voor de vergankelijkheid, de melancholie die schuilt in het verstrijken van de tijd. TALK SHOW is veel, en is onder andere een poging om waarde toe te kennen aan alles dat anders met het verstrijken van de tijd verloren gaat. Met de liefde voor absurde humor en fijnzinnige esthetiek die Suze Milius zo eigen is.

Milius creëert met TALK SHOW een theatervoorstelling als een muzikale compositie, met ogenschijnlijk losstaande fragmenten, die het publiek uitdagen om al associërend verbanden te leggen. Vlaamse krant De Morgen: “Suze Milius is zo’n regisseur die vaak moeiteloos binnendringt in onze gevoelens en gedachten.”

 

concept & regie: Suze Milius tekstbijdragen: Magne van den Berg van en met: Janneke Remmers, Nora Ramakers, Stefan Jakiela, Lisa Verbelen, Kasper Vandenberghe muziek: Hendrik Lasure concept & dramaturgie: Daan Milius artistiek advies: Piet Menu scenografie: Janne Sterke kostuumontwerp: Johanna Trudzinski lichtontwerp: Stan Bannier

Geen actuele speeltijden